วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์  บุญจง
ชื่อเล่น :  กิ๊ก
เกิด  : 4 เมษายน 2539
สถานะ : โสด
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 2 บ.บิง ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ 33140
มีพี่น้อง 3 คน
บุตรคนที่ 1 : นางสาวอภิญญา บุญจง
บุตรคนที่ 2 : นางสาวจิราภรณ์  บุญจง
บุตรคนที่ 3 : นายอำพล  บุญจง
เบอร์โทร : 093-373-3704         
อิเมล์ kikbeam80@gmail.com
บิดาชื่อ  : นายจีรศักดิ์  บุญจง
มารดาชื่อ : นางอำไพ บุญจง
ความสามาถพิเศษ  :  เล่นเปตอง
งานอดิเรก  : ฟังเพลง อ่านหนังสือ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ : สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีปี 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คติประจำใจ: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น